Taks op antimicrobiële producten, de wet en uitvoering. Tarieven geldig vanaf April 2018!

De wet rond de invoering van antibioticataks is effectief gepubliceerd in het Staatsblad en gaat officieel van start op 1 juni 2014.  Deze nieuwe wet omvat een taks van 1,75 EUR per kilogram aan antimicrobiële substantie aanwezig in het geheel van elke individueel in de handel gebrachte verpakking.  Deze taks zal vermenigvuldigd worden met factor 1,5 voor alle kritisch belangrijk geklasseerde antibiotica, zijnde alle substanties behorende tot de klassen quinolones, cefalosporines en macrolides.  De minimum bijdrage wordt vastgelegd op 0,01 EUR per stuk.

Theoretisch gezien is deze taks bestemd voor de persoon die het product in handel brengt, dus de Belgische producenten.  Echter, in de praktijk zal deze taks doorgerekend worden als een bijdrage aan de verschillende groothandelaar-verdelers die het op hun beurt gaan doorrekenen aan de dierenarts.  De dierenarts zal het op zijn beurt doorrekenen aan de veehouder of eigenaar van de dieren.

Via onderstaande zoekmachine kan je de taks opvragen van elk geregistreerd product in België.  Deze zoekmachine bevat alle taksen van de in België geregistreerde diergeneesmiddelen met antimicrobiële substanties volgens de gegevens van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.  Niet alle producten werden daadwerkelijk gecommercialiseerd.
Service provided by Darius Belgium and Belgium Business Group

Contact